Afdelingshoofd Bedrijfsvoering – Radboud University – Nijmegen

Radboud University

Wij zoeken een enthousiaste en gedreven collega die verantwoordelijk is voor het team Bedrijfsvoering. Binnen deze functie komen beleid, besluitvorming en uitvoering van verschillende aandachtsgebieden samen. Je stemt zowel af met de andere afdelingen binnen de Docentenacademie, als met de collega’s van faculteiten en Radboud Services.

In deze functie bij de Docentenacademie vallen er twee aandachtsgebieden onder Bedrijfsvoering. Dit zijn het onderwijscentrum, met studieadviseurs en stageplaatsing en het bedrijfsbureau, met IT, huisvesting, privacy en informatiebeveiliging, front office, financiën, marketing & communicatie.

Jij bent in alle aandachtsgebieden verantwoordelijk voor het optimaliseren en bewaken van de werkprocessen. Je zorgt ervoor dat de gehele organisatie en administratie van onze academie, van informatievoorziening, studentcontact, planning en roostering tot facturering soepel verloopt. Je werkt nauw samen met de algemeen directeur, het afdelingshoofd Onderzoek, de wetenschappelijk directeur, het afdelingshoofd Onderwijs en de controller.

Bij de Docentenacademie stuur je als leidinggevende de afdeling Bedrijfsvoering aan. De afdeling bestaat uit zo’n achttien mensen (11,75 fte). De samenstelling van de groep waaraan je leiding geeft kan veranderen. Bij toekomstige wijzigingen word je uiteraard betrokken.

Voor je teamleden creëer je een open en veilig klimaat waarbinnen zij kunnen uitblinken in hun professionaliteit. Je stimuleert en faciliteert initiatieven die het team en de organisatie verder brengen.

Als afdelingshoofd ben je onderdeel van het managementteam en draag je bij aan de koers en strategie van de organisatie.

Lees hier meer

Deel deze vacature: