Contractbeheerder Service Beveiliging metLEASEAUTO – Continu Professionels – Nijmegen

Continu Professionels

Bedrijfsomschrijving

Ben je al enthousiast geworden? Neem dan contact metmij op via a.koksal@continu.nl of 06 28 39 4155.

Functieomschrijving

Als contractbeheerder ben je verantwoordelijk voorhet onderhouden van de relatie met een aantal opdrachtgevers. Jebent het eerste aanspreekpunt voor de klant en zorgt voor hetbeheer en de rapportage van contracten naar aanleiding van service,beheer en onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast werk je nauw samen metmonteurs en planners en ondersteun je collega’s met je technischekennis. Je rapporteert aan de Manager Service en beheertzelfstandig complexe technische beheercontracten met als doel ombinnen het budget en de afgesproken termijn de overeengekomendienstverlening te verzorgen met een optimaalrendement.

Takenen verantwoordelijkheden:

–       Beheeren onderhoud van contracten voor technische installaties bijklantrelaties

–       Opstellenvan rapportages en meerjarige onderhoudsplannen in overleg met deklant

–       Budgetterenen calculeren van reparaties, vervanging, onderhoud enuitbreidingen

–       Biedenvan telefonische technischeondersteuning

–       Zorgdragen voor kwaliteitsniveau enklachtafhandeling

–       Adviserenover onderhoud, vervanging enuitbreiding

–       Signalerenvan meerwerk en aanbieden van oplossingen aan deklant

–       Relatiebeheeren afsluiten van service- enonderhoudscontracten

–       Up-to-datehouden van onderhoudsadministratie en klantadministratie inNavision.

Functie-eisen

–       MBO-niveau4 diploma met relevante cursussen

–       Aantoonbarekennis en interesse in gebouwgebondeninstallaties

–       Zelfstandig,verantwoordelijk en gericht opkwaliteit

–       Klantgericht,goede communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk alsmondeling) en nauwkeurig

–       Inhet bezit van VCA-certificaat en rijbewijs B

Arbeidsvoorwaarden

–       Natuurlijkeen goed salaris

–       Leaseauto,laptop & telefoon

–       Opleidingenen groeimogelijkheden

–       25vakantiedagen en 13 ADV dagen

–       Bijgoede resultaten kan er een winstdelingplaatsvinden

–       DeCAO metaal en techniek is van toepassing

Lees hier meer

Deel deze vacature: