Decaan Theologie – Radboud University – Nijmegen

Radboud University

Als decaan theologie ben je verantwoordelijk voor het tot stand brengen en het strategisch beleid van de Faculteit der Theologie. Je voert in dit kader overleg met de portefeuillehouder van het college van bestuur en de bijzondere identiteit van de instelling. Daarnaast draag je zorg voor de ontwikkeling en het onderhouden van relaties met theologische zusterinstellingen en instituten (o.a. para-universitaire instituten) en DGO ter afstemming van theologische aangelegenheden en kwesties die de identiteit van de instelling betreffen als ook het onderhouden van de contacten met de kerkelijke overheid wat betreft benoemingen, mandatumprocedures e.d. en de representatie van de Faculteit der Theologie daar in.

In overleg met de directeur onderwijs, de vicedecaan en de opleidingscoördinator ontwikkel en implementeer je het theologisch onderwijsprogramma en zorg je voor de kwaliteitsbewaking van het theologisch onderwijs en onderzoek. Je bent verantwoordelijk voor het mede opstellen en instemmen met het beleid op het gebied van de onderlinge dienstverlening Theologie en Religiewetenschappen, met name op het gebied van onderwijs en het coördineren van de uitvoering daarvan. Daarnaast ontwikkel je, in samenwerking met collega’s van de afdeling communicatie, het beleid rond communicatie en voorlichting met betrekking tot de theologie.

Je vervult de taken van decaan met betrekking tot promoties, de voorbereiding en begeleiding van hooglerarenbenoemingen op theologische posities en de benoeming van de opleidingscoördinator Theologie en religiewetenschappen en zorgt voor het voordragen en fiatteren van de leden van de opleiding- en examencommissie.

Lees hier meer

Deel deze vacature: