Lead Civiele Ingenieur – Trinamics Beheer B.V. – Nijmegen

Trinamics Beheer B.V.

Functieomschrijving

 • Coördineren en communiceren met engineersvanuit diverse ontwerpdisciplines zoals architectuur, werktuigbouw,elektrotechniek, constructie en brandveiligheid, evenals directeinteractie met de klant.
 • Ontwerpen enmodelleren van civieltechnische onderdelen, zowel bovengronds alsondergronds.
 • Beoordelen van documenten die doorcollega’s zijn geproduceerd om de kwaliteit van het ontwerp tewaarborgen.
 • Delen van civieltechnische ervaringmet collega’s en deze vastleggen.
 • Aandragen vanvoorstellen ter optimalisatie van het ontwerp en actievebetrokkenheid vanuit jouw vakgebiedbevorderen.

Functie-eisen

 • Ervaring in bouwprojecten voor utiliteits-en industriebouw.
 • Bekwaamheid in BIM-projecten,met een specifieke focus op Revit en BIM360; ervaring met Reviztowordt als een pluspunt beschouwd.
 • Beheersingvan Autocad en vertrouwdheid met Office enSharepoint.
 • Grondige kennis van zowelondergrondse infrastructuur (riolering, elektra, data, wateropvang)als bovengrondse infrastructuur (terreininrichting, verhardingen,wegen, parkeerplaatsen).
 • Competenties omaanbestedingsdocumenten op te stellen, ervaring met projecten inuitvoering, en een proactievehouding.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een mooie baan bij één van onzetoonaangevende opdrachtgevers.
 • Een goedsalaris, doorgroeimogelijkheden en uitstekende secundairearbeidsvoorwaarden.
 • Minimaal 25 vakantiedagenen 8,33% vakantietoeslag.
 • Overname door deopdrachtgever na een periode van detachering en bij goedfunctioneren.
 • Bij Trinamics krijg je leukeextra’s: referral bonussen, korting op je zorgverzekering enactiviteiten (voetbaltoernooi, kerstborreletc.)
 • Bepaalde pre-employment screening checkskunnen onderdeel zijn van deze vacature procedure.

Lees hier meer

Deel deze vacature: