Verzorgende IG EMB – daanbv – Nijmegen

daanbv

Bedrijfsomschrijving
Daanstaat voor een wereld vol leuke banen en uitmuntend werkgeverschapen zoekt begeleiders met een hart voor de zorg, die het verschilwillen maken voor cliënten die ernstig meervoudig beperkt zijn. Deorganisatie waar je gaat werken biedt een mooie woonlocatie waar opdezelfde locatie ook dagbesteding is. Samen met je collega’s zorg je ervoordat deze (jong)volwassenen met ernstig verstandelijke beperking(EVB) en ernstig meervoudige beperking (EMB) op een volwaardigemanier mee kunnen doen aan de samenleving.

Functieomschrijving
Als verzorgende IG werk jemet cliënten die ernstige en meervoudige beperkingenhebben. Jouw rol is om ondersteuning te bieden aan deze cliëntenzodat ze een zo volwaardig en comfortabel mogelijk leven kunnenleiden. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren vanverschillende taken, waaronder ADL (AlgemeneDagelijkse Levensverrichtingen), het gebruik van tilliften enmedicatieverstrekking. Het is belangrijk dat je als begeleider eengeduldige, empathische en flexibele houding hebt. Je moet in staatzijn om met de cliënten te communiceren en ze te begrijpen, jebedenkt creatieve oplossingen om hun leven te verbeteren. Het werkkan variëren afhankelijk van de specifieke behoeften van decliënten.

Functie-eisen

 • Jehebt een afgeronde verpleegkundige, verzorgende, Social Work,maatschappelijke zorg of pedagogische opleiding op mbo-niveau 3 of4 en mag medicatietoedienen;
 • Je weet hoe je moet omgaan metgedragsuitdagingen en bied ondersteuning bij het begrijpen vanmoeilijk gedrag;
 • Je creëert een veilige en vertrouwdeomgeving waarin de client zich op zijn of haar gemak voelt enemotioneel ondersteundword;
 • Je assisteert bij ADL taken zoalswassen, aankleden, tandenpoetsen,enzovoort;
 • Je bent flexibel in te plannen quadiensten.

Arbeidsvoorwaarden

 • Projecten voor een langereperiode;
 • Een mooi aanbod in salaris conform caoGHZ, zzp-ers zijn ookwelkom;
 • Uitmuntend werkgeverschap met goedearbeidsvoorwaarden enreiskostenvergoeding;
 • Via ons kan je gebruik maken van onsgrote netwerk aan opdrachtgevers in heelmidden-Nederland;
 • Sta nooit meer in de fille met je DaanVeloretti of Phatfour e-bike, via onsfietsplan;
 • Korting op je sport abonnement enzorgverzekering;
 • Een vast contactpersoon binnen Daan diealtijd voor jeklaarstaat;
 • Groei met Daan; bekijk ons aanbod inonline trainingen;
 • Diverse cursussen en trainingen viaGoodHabitz;
 • Werken bij de leukste werkgever sinds2018.

Lees hier meer

Deel deze vacature: