Verzuimspecialist – Matchpartner – Nijmegen

Matchpartner

Als Casemanager/ Verzuimspecialist heb jij de regie in:

  • Het realiseren van schadelastbeheersing voor cliënten door het verrichten van re-integratietrajecten;
  • Het adviseren van de werkgever over Arbowetgeving, verzuim en re-integratie;
  • Het re-integratietraject van een zieke werknemer;
  • Je bent succesvol als je zo snel mogelijk een duurzame werkhervatting in eigen of andere functie realiseert voor de werknemer.

Wat doe je op een werkdag?

  • Je onderhoudt telefonisch en schriftelijk contact met werkgevers, werknemers, arbodiensten, werkgevers- en werknemersorganisaties, brancheorganisaties, hulpverleners, providers en/of verzekeringsmaatschappijen;
  • Je adviseert en informeert klanten over allerlei zaken die samenhangen met ziekteverzuim en re-integratie zoals (Arbo)wetgeving en/of verwijst hen door naar de geëigende instanties bijvoorbeeld als het gaat om regelgeving op het gebied van sociale zekerheid;
  •  Je schakelt bij re-integratietrajecten de juiste provider in en schakelt hierbij zo veel mogelijk het preferred providers netwerk in;
  • Je bent verantwoordelijk voor een zorgvuldige en accurate vastlegging van het verloop van het geautomatiseerde dossier;
  • Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten als productienorm, doorlooptijd dossier, klanttevredenheidsnorm en voor het signaleren van en anticiperen op commerciële mogelijkheden.

Heb je vragen over deze vacature of wil je rechtstreek reageren? Neem dan contact op met Angelique Lommen. Angelique@matchpartner.nl  of 06-58977298

Lees hier meer

Deel deze vacature: