Beleidsmedewerker Wmo – koen. – Nijmegen

koen.

Wat jij doet

Heb jij een duidelijke en strategische visie op de Wet maatschappelijke ondersteuning en kun je dit vertalen naar passend beleid? Mooi! Wij zijn namelijk op zoek naar een beleidsmedewerker Wmo voor regio Gelderland.

Als beleidsmedewerker Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Je werkt nauw samen met collega’s, lokale partners en belanghebbenden om ervoor te zorgen dat onze gemeente hoogwaardige diensten levert aan inwoners die ondersteuning nodig hebben.

Het sociaal domein is elke dag volop in beweging door kleine en grote veranderingen. Als beleidsadviseur Wmo ga jij aan de slag om vorm te geven aan deze veranderingen. Je houd je bezig met thema’s als algemene voorzieningen en voorliggende voorzieningen, maatwerkvoorzieningen op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen (mantelzorgondersteuning, begeleiding, dagbesteding en verblijf, hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, hulpmiddelen, rolstoelen, vervoer).

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Het analyseren van wet- en regelgeving met betrekking tot de Wmo en het vertalen van deze informatie naar beleidsvoorstellen;
  • Het opstellen van beleidsadviezen en -nota’s, inclusief het doen van aanbevelingen voor verbeteringen en efficiëntere dienstverlening;
  • Het monitoren van de uitvoering van Wmo-gerelateerde projecten en programma’s en het rapporteren van de resultaten aan het managementteam;
  • Het adviseren van het bestuur en het college van burgemeester en wethouders over relevante ontwikkelingen en besluitvorming;
  • Het deelnemen aan regionale en landelijke overleggen en netwerken om onze gemeente te vertegenwoordigen en kennis te delen.
  • Lees hier meer

    Deel deze vacature: