Intern begeleider voor Meander – Stichting Pallas – Nijmegen

Stichting Pallas

Wij zoeken

een enthousiaste collega met de volgende kwaliteiten:

 • voldoet aan de bekwaamheidseisen behorend bij deze functie
 • heeft aantoonbare kennis en vaardigheden om de leerlingenzorg te coördineren
 • is vaardig in het analyseren van gegevens en heeft een onderzoekende houding
 • communiceert gemakkelijk schriftelijk en mondeling
 • heeft kennis van / beheerst gespreksvaardigheden
 • heeft plezier in het begeleiden en (mede) aansturen en coachen van leerkrachten
 • heeft ervaring als intern begeleider en bij voorkeur kennis van het vrijeschoolonderwijs
 • is iemand die een samenwerkende en reflecterende houding uitdraagt
 • is in staat om binnen het team te verbinden en te inspireren
 • is praktisch en doortastend
 • is in staat om de school extern te vertegenwoordigen op onderwijsinhoudelijk gebied in interne (binnen
 • Stichting Pallas) en externe netwerken (gemeente, SWV, netwerkbijeenkomsten)
 • Meander vrijeschool voor basisonderwijs is een basisschool op antroposofische grondslag.
  Er zijn 6 kleuterklassen en 12 klassen in de onderbouw.

  Vrijeschool Meander biedt

 • een ondersteuningsteam met IB, antroposofisch schoolarts en onderwijsassistenten.
 • een ontspannen, inspirerende werksfeer
 • een ondersteunend, ambitieus en samenwerkend team
 • mogelijkheden voor na- en bijscholing
 • een vooruitstrevend opgezette ondersteuningsstructuur met innovatieve ideeën
 • vrijeschoolonderwijs in de huidige tijd
 • De selectieprocedure wordt uitgevoerd door een sollicitatiecommissie binnen de school. De gesprekken staan gepland op vrijdagmiddag 12 en dinsdagmorgen 16 mei 2023.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: