Online: Teamleider Glas- en Schilderwerken – Continu Professionels – Nijmegen

Continu Professionels

Bedrijfsomschrijving

Deze organisatieis een groeiende aannemer die werkzaam is in regio Nijmegen. Zijzijn een grote speler in de regio en daarom verantwoordelijk voorhet onderhouden en verduurzamen van talloze woningen. Dit bedrijffungeert als vaste partner voor woningcorporaties en heeft daarmeealtijd projecten die doorlopen. Dit bedrijf bestaat al langer dan80 jaar en is de afgelopen jaren erg gegroeid. Aangezien deze groeialleen maar meer gaat toenemen, hebben ze jou hard nodig!

Zie jij deze functieals Teamleider Schilder- en Glaswerken wel zitten? Solliciteer danvandaag nog!

Functieomschrijving

Wil jij aan de slagvoor een bekende speler die in omgeving Nijmegen een omvangrijkaantal projecten oppakt binnen het onderhoud in opdracht vanwoningcorporaties? Waar jij een uitdagende functie hebt en waar jijleiding geeft aan een team waarmee je samen verder bouwt aan degroei van de organisatie? Houdt jij van ResultaatgerichtSamenwerken en zie jij jezelf leiding geven aan een team? Lees danverder!

Als TeamleiderSchilder- en Glaswerken werk je bij deze organisatie primair aan(grote) onderhoudsprojecten in opdracht van woningcorporaties. Jijbent binnen deze rol degene die de vakmensen aanstuurt en ervoorzorgt dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Daarnaast zorg jijervoor dat de beoogde deadline gehaald wordt en werk jij in eenteam samen met bijvoorbeeld de Projectcoördinator en Uitvoerder.Naast het leiding geven en het aanspreekpunt zijn van de vakmannen,zal jij ook organiseren en contact hebben met de bewoners. Verderzal je ook meewerken met de vakmannen, wat maakt dat jij zeker nietstil zit. Belangrijk om te weten is dat jij binnen deze functiezo’n 80% meewerkt en 20% leiding geeft, waardoor je dus zeker nogecht met je handen bezig bent. Het gebied waar jij komt tewerken als Teamleider Schilder- en Glaswerken is omgeving Nijmegen,wat maakt dat jij uitsluitend werkt aan regionale projecten waarjij samen met je collega’s woningen en wijken onderhoudt,verduurzaamt en renoveert. 

Functie-eisen

Samen met de vakmannen,Projectcoördinator, Uitvoerder en Projectmanager, zorg jij er alsTeamleider Schilder- en Glaswerken voor dat de dag volgens deplanning verloopt en dat de doelstellingen en beoogde productiebehaald zijn. Naast het onderhouden van de woning, onderhoud jijook het contact met de bewoners zodat zij tevreden blijven. Kortomcoach jij de vakmannen en werk je zelf mee, delegeer jijwerkzaamheden en zorg jij ervoor dat de planning wordt gevolgd engehaald in samenspraak met je collega’s. Herken jij jezelf in dezeomschrijving en bij je klaar voor een functie als deze? Solliciteerdan vandaag nog!

  • Jij hebt ervaringmet en kennis van schilder- en glaswerken als Timmerman of Schilderof teamleider
  • Jij kan snelschakelen,  kan leiding geven en bent communicatiefvaardig
  • Jij hebt een goedebeheersing van de Nederlandsetaal

Arbeidsvoorwaarden

Dezeopdrachtgever is continu bezig met groeien en heeft de afgelopenjaren ook al grote stappen gezet. De komende jaren zal deze groeialleen maar groter worden, wat maakt dat jij binnen deze functieals Teamleider Schilder- en Glaswerken dus ook zeker zalmeegroeien. Dit maakt dat dit een uitgelezen kans is voor iemanddie een stap wil maken naar Teamleider of iemand die momenteelTeamleider is maar graag deze functie graag wilt uitoefenen bij ditbedrijf dat jou veel toekomstperspectief kan bieden.

Aangezien deze opdrachtgever haarmedewerkers graag tevreden en lang bij zich houdt, bieden ze jougraag de onderstaande arbeidsvoorwaarden aan als TeamleiderSchilder- enGlaswerken:

  • Een salaris dat kan oplopen tot€ 5.100,- (40u) op basis van kennis enervaring
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaardenzoals een auto van de zaak, laptop ensmartphone
  • 25 Vakantie dagen en 7 ADVdagen
  • Een goedepensioenregeling
  • Jij krijgt de mogelijkheid totdoorgroeien bij ambitie tot bijvoorbeeldUitvoerder
  • Jij komt te werken in een vakkundig teambij een bedrijf waar een informele sfeerheerst

Deze functie betreft een fulltimefunctie. Wij van Continu Professionals zijneen technisch intermediair en wij bemiddelen in vaste banen. Wijkennen deze werkgever, vacature en functie-inhoud goed. Daaromkunnen en zullen wij jou uiterst goed voorbereiden en begeleidengedurende het proces tot dat jij aangenomenwordt!

 

Lees hier meer

Deel deze vacature: