Vacature vrijwilliger Thuisadministratie (TA) – Humanitas – Nijmegen

Humanitas

Jij zoekt naar een zinvolle tijdsbesteding en hebt tijd en aandacht voor een ander? Administratie spreekt jou aan? Humanitas Nijmegen Thuisadministratie zoekt jou!

Vacature Vrijwilligers voor de Thuisadministratie (TA)

Humanitas afdeling Nijmegen is er voor mensen die het om uiteenlopende redenen even niet in hun eentje redden. De afdeling biedt hen steun via twee activiteiten, te weten: Hulp bij Thuisadmi­nistratie (TA) en Ondersteunend Contact/Doorbreking Isolement (OC/DI).

De activiteit TA heeft tot doel om mensen te begeleiden, die moeite hebben hun administratie en financiën te orga­niseren en behoefte hebben aan een steuntje in de rug en wel op een laagdrempelige manier. Er zijn ongeveer 35 vrijwilligers werkzaam binnen deze activiteit. De vrijwilligers worden aangestuurd door 5 coördinatoren.

Ben jij:                                                                                                                                                       Bereid jezelf actief in te zetten om mensen een steuntje in de rug te bieden? Kun jij je vinden in de Humanitas waarden: gelijkwaardigheid, behoud van regie over het eigen leven en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander?

We zijn op zoek naar vrijwilligers bij de Thuisadministratie (TA)

die behoren tot de leeftijdscategorie van 18-26 jaar voor onze jonge deelnemers;
     of
die een bi-culturele achtergrond hebben en meerdere talen beheersen naast Nederlands,
zoals bijvoorbeeld Arabisch, Farsi, Tigrinya;
     of
die om kunnen gaan met de nodige multi-problematiek van de deelnemers.

Rol van vrijwilligers

Samen met de deelnemer maak je een plan om de ADMINISTRATIE en financiën op orde te krijgen en te houden. Jullie ORDENEN DE ADMINISTRATIE en maken de inkomsten en uitgaven over- en inzichtelijk en optimaliseren de inkomsten. Je werkt op vrij­willige basis en vanuit het besef dat het werk niet vrijblijvend is.

Wij bieden: Je wordt ingewerkt en ondersteund door je coördinator. Daarnaast zorgt Humanitas voor een goede opleiding. vergoeding van gemaakte kosten. Het team Nijmegen en omstreken bestaat uit 5 coördinatoren en ± 35 collega-vrijwilligers. De samenwerking met de deelnemer is intensief en tijde­lijk.

Wij vragen: Betrokken inzet en inlevingsvermogen zijn de belangrijkste kenmerken voor een talent­volle TA-vrijwilliger. Kennis van een financiële administratie is een pré. Je wordt beschreven als een prettig en open persoon. Je bent ongeveer 4 uur per week beschikbaar voor een periode van minimaal 1 jaar.       

Humanitas wil de diversiteit binnen de Afdeling vergroten om een goede afspiegeling van de samenle­ving te zijn (qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond). Wil je meedoen of eerst meer informatie?

Lees hier meer

Deel deze vacature: